Patiënten portal Afspraak maken

PRAKTIJK INFORMATIEFOLDER 2023

Algemeen 

Fysiotherapie “ De Enk “ bestaat uit een team van 11 fysiotherapeuten met diverse geregistreerde specialisaties. 

Algemene Fysiotherapie (geregistreerd in register van KNGF), 
Manuele therapie (geregistreerd in register van NVMT), 
Kinderfysiotherapie (geregistreerd in register van NVFK), 
Oedeemtherapie/Lymfedrainage (geregistreerd in register van NVFL), 
Overige expertise: 
Sportrevalidatie, Fysiotherapie op haptonomische basis,  Bekkeninstabiliteit/pijn, Bekkenbodemproblematiek,  Craniosacraaltherapie, Dry Needling, Medical tape, NDT volwassenen, Kaakproblematiek, Craniosacraal therapie, Bindweefselmassage,  Meridiaantherapie,  Perfect Pilates, Mobilising Awareness, Mindfullness. 

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00-17.15 uur. ‘s Avonds is de praktijk alleen open voor trainingsgroepen. 

In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken. 

Contact: 
Telefonisch zijn we bereikbaar op 0481-371919 (Elst) en 024-3481626 (Oosterhout/Nijmegen) tijdens openingsuren van de praktijk. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken of mailen naar pol@fysio-de-enk.nl 

Tarieven Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contacten afgesloten. (met Zorg en Zekerheid hebben wij geen contract) Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.  

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam-adres-woonplaats gegevens, uw verzekering, uw identiteitsbewijs en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. 

De wachttijd voor het maken van een eerste afspraak is maximaal 48 uur.  

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut  direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.
Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek wat ongeveer 15 minuten zal duren. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak
U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen.
Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en  zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak. 
Bij de eerste afspraak neemt u mee: 

  • Eventueel de verwijsbrief 
  • Uw ziektekostenverzekering gegevens 
  • Geldig identiteitsdocument 
  • Handdoek 

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 25 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).  

Afmelden Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. 

Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief .  

In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken. 

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF-NL). Daarnaast hebben zij zich bekwaamd in een specifiek onderdeel van de fysiotherapie waarvoor zij staan ingeschreven in het register van erkende verbijzonderingen.  De praktijk is sinds 2014 gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Fysiotherapiepraktijken.  

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.  

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen. 

Stagiaires
Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie (HAN) de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk.  

Hygiëne 
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. 

Klachten 
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschap leden. Uw klacht  zal conform de richtlijnen van het KNGF worden behandeld. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte. 

Privacyreglement 
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Andere rechten en plichten staan in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor het reglement en de WGBO verwijzen we u graag naar onze website www.fysio-de-enk.nl onder het kopje privacy. 

Betalingsvoorwaarden 
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.  

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. 

Niet roken
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt. 

Niet reanimeren
U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. 

Actueel nieuws 
Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website: www.fysio-de-enk.nl