Patiƫnten portal Afspraak maken

Kinderen behandelen bij De Enk

Kinderen en jongeren komen bij fysiotherapie De Enk om behandeling te krijgen bij problemen op motorisch of orthopedisch gebied. De kinderfysiotherapeuten helpen kinderen om in een rustige omgeving op een hoger plan te komen in het dagelijks functioneren. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal.

Uitgangspunten:

 • Kinderfysiotherapie De Enk werkt samen met andere (kinder)disciplines, zoals logopedie, kindergeneeskunde, onderwijs, jeugdzorg, kinderpsychologie en diëtiek.
 • Alle kinderfysiotherapeuten bij de Enk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNFG.
 • Kinderen tot 18 jaar hebben 18 behandelingen fysiotherapie in de basisverzekering. Hier is geen eigen risico/bijdrage aan verbonden. Na de behandelingen uit de basisverzekering kan gebruik gemaakt worden van de eventuele aanvullende verzekering.

Visie

Wij werken vanuit wetenschappelijk onderbouwde methodieken, waarbij we het kind zien in samenhang met zijn/haar omgeving, zoals ouders, gezinsleden en leerkrachten. Hierbij ligt het accent op de mogelijkheden van het kind en niet op zijn of haar beperkingen. Voor jongeren en pubers gaan we uit van een actieve bijdrage aan de behandeling, gericht op het vergroten van de kwaliteit van het dagelijks functioneren.

Het jonge kind, 0-4 jaar

Ouders voelen vaak heel goed aan hoe het gaat met de ontwikkeling van hun baby. Wanneer deze ‘anders’ verloopt kan kinderfysiotherapie bij deze ontwikkeling ondersteunen. Bij kinderen van 0 tot 2 jaar behandelen wij waar mogelijk aan huis.

Signalen

Kinderfysiotherapie bij baby’s kan zinvol zijn bij vragen zoals: "Mijn kind huilt veel, hoe komt dat?" "Mijn kind beweegt anders dan ik om mij heen zie, wat is de reden?" "Mijn kind ontwikkelt zich anders dan ik in de boeken lees, kan daar iets aan gebeuren?" "Ik zie dat mijn kind met zijn hoofd altijd op dezelfde kant slaapt, is dit een probleem?"

Klachten

Voor al dit soort vragen kunt u terecht bij uw kinderfysiotherapeut van de Enk. Wij behandelen de volgende klachten:

 • Gespannen baby's
 • Voorkeurshouding
 • Prematuren
 • Ademhalingsproblematiek
 • Afwijkend voortbewegen
 • Motorische achterstand
 • Erbse parese
 • Neurologische problematiek
 • Syndromale aandoeningen

Behandeling

Uw kind is bij ons in goede handen en u kunt direct bij ons terecht, zonder tussenkomst of verwijzing van de arts. Bij de eerste afspraak volgt een onderzoek, observatie en doen we een aantal tests, zodat we een beeld krijgen van de klacht van uw kind. In samenspraak met u en zonodig met andere disciplines, stellen wij een behandelplan op en gaan aan het werk met uw kind.

Het schoolgaande kind, 4-12 jaar

Schoolkinderen kunnen angstig zijn om te bewegen, moeite hebben met stilzitten of met schrijven, waardoor ze het tempo van de klas niet kunnen bijhouden. Ze zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.

Signalen

Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij vragen als: "Mijn kind kan niet meekomen met de gymles, hoe komt dat toch?" "Mijn kind is onhandig en blijft steeds dezelfde fouten maken" "Mijn kind kan zijn vriendje niet bijhouden met rennen, hij is snel buiten adem. Hoe komt dat?"

Klachten

Behandeling

De behandeling is gericht op het beter motorisch en sociaal functioneren van uw schoolgaande kind. In nauw overleg met zijn omgeving (ouders, school) gaat uw kind oefenen met motorische vaardigheden, waardoor het kind meer zelfvertrouwen ontwikkelt. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport-, spel- en oefenadviezen.

De adolescent, 12-18 jaar

Onderweg in de groei naar volwassenheid kan er van alles met je lijf gebeuren. Niet altijd is daar een duidelijk aanwijsbare reden voor. Zo kan je last krijgen van chronische vermoeid of vage klachten, waar je niet goed raad mee weet. Het kan ook zijn dat je na een operatie last blijft houden van bewegen of je spieren wilt aansterken. Onze therapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van deze klachten.

Signalen

Heb je vaak hoofdpijn, zit je lichaam je in de weg door overgewicht of weet je je moeilijk in de klas te ‘bewegen’? Of voel je je vaak buitengesloten, weet je niet goed je grenzen te stellen en beweeg je onhandig? Dit zijn signalen waarmee we samen aan de slag gaan.

Klachten

Behandeling

Wij maken samen met jou een plan van aanpak om je problemen te lijf te gaan. Want het gaat erom dat je weer gewoon kunt meedoen, op school, op je werk, tijdens je studie en in je vrije tijd.

Eva Krijbolder

De afwisseling van de diverse leeftijdsfases waarin kinderen zich ontwikkelen, vind ik boeiend. Iedere fase, van zuigeling tot puber is weer anders. Hier sluit ik met mijn behandelingen zoveel mogelijk op aan. De fantasie en creativiteit van kinderen vind ik erg leuk en maken mijn werk elke dag bijzonder.

Eva

Janouk Wiegers

Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid en energie, wat het werken met hen leuk en uitdagend maakt. Elke dag brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, omdat de behoeften en omstandigheden van elk kind anders zijn. Het bedenken van leuke en effectieve oefeningen die aansluiten op de belevingswereld van het kind maken mijn werkdag extra leuk.

Janouk