Kinderen behandelen bij Enk

De Enk betekent een hoger gelegen stuk grond met houtwallen eromheen. Kinderen en jongeren komen bij fysiotherapie De Enk om behandeling te krijgen bij problemen op motorisch of orthopedisch gebied. De kinderfysiotherapeuten helpen kinderen om in een rustige omgeving op een hoger plan te komen in het dagelijks functioneren. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal.

Uitgangspunten:

  • Kinderfysiotherapie De Enk werkt samen met andere (kinder) disciplines , zoals logopedie, kindergeneeskunde, onderwijs, jeugdzorg, kinderpsychologie en diëtiek.
  • Alle kinderfysiotherapeuten bij de Enk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNFG

Visie

Wij werken vanuit wetenschappelijk onderbouwde methodieken, waarbij we het kind zien in samenhang met zijn/haar omgeving, zoals ouders, gezinsleden en leerkrachten. Hierbij ligt het accent op de mogelijkheden van het kind en niet op zijn of haar beperkingen. Voor jongeren en pubers gaan we uit van een actieve bijdrage aan de behandeling, gericht op het vergroten van de kwaliteit van het dagelijks functioneren.

0 – 4 jaar

Ouders voelen vaak heel goed aan hoe het gaat met de ontwikkeling van hun baby. Wanneer deze ‘anders’ verloopt kan kinderfysiotherapie bij deze ontwikkeling ondersteunen. Bij jonge kinderen behandelen wij waar mogelijk aan huis.

Signalen

Kinderfysiotherapie bij baby’s kan zinvol zijn bij vragen zoals: ‘Mijn kind huilt veel, hoe komt dat?’ ‘Mijn kind beweegt anders dan ik om mij heen zie, wat is de reden?’ ‘Mijn kind ontwikkelt zich anders dan ik in de boeken lees, kan daar iets aan gebeuren? Ik zie dat mijn kind met zijn hoofd altijd op dezelfde kant slaapt, is dit een probleem?

Klachten

Voor al dit soort vragen kunt u terecht bij uw kinderfysiotherapeut van de Enk. Wij behandelen de volgende klachten:

  • Huilbabys
  • Voorkeurshouding
  • Prematuren
  • Ademhalingsproblematiek
  • Afwijkend looppatroon

Behandeling

Uw kind is bij ons in goede handen en u kunt direct bij ons terecht, zonder tussenkomst of verwijzing van de arts. Bij de eerste afspraak volgt een onderzoek, observatie en doen we een aantal tests, zodat we een beeld krijgen van de klacht van uw kind. In samenspraak met u en zonodig met andere disciplines, stellen wij een behandelplan op en gaan aan het werk met uw kind.

5 – 11 jaar

Schoolkinderen kunnen angstig zijn om te bewegen, moeite hebben met stilzitten of met schrijven, waardoor ze het tempo van de klas niet kunnen bijhouden. Ze zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.

Signalen

Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij vragen als: ‘Mijn kind kan niet meekomen met de gymles, hoe komt dat toch?’ ‘Mijn kind is onhandig en blijft steeds dezelfde fouten maken ‘Mijn kind kan zijn vriendje niet bijhouden met rennen, hij is snel buiten adem. Hoe komt dat?’

Klachten

Behandeling

De behandeling is gericht op het beter motorisch en sociaal functioneren van uw schoolgaande kind. In nauw overleg met zijn omgeving (ouders, school) gaat uw kind oefenen met motorische vaardigheden, waardoor het kind meer zelfvertrouwen ontwikkelt. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport-, spel- en oefenadviezen.

12 – 18 jaar

Onderweg in de groei naar volwassenheid kan er van alles met je lijf gebeuren. Niet altijd is daar een duidelijk aanwijsbare reden voor. Zo kan je last krijgen van chronische vermoeid of vage klachten, waar je niet goed raad mee weet. Het kan ook zijn dat je na een operatie last blijft houden van bewegen of je spieren wilt aansterken, na je revalidatie. Onze therapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van deze klachten.

Signalen

Heb je vaak hoofdpijn, zit je lichaam je in de weg door overgewicht of weet je je moeilijk in de klas te ‘bewegen’? Of voel je je vaak buitengesloten, weet je niet goed je grenzen te stellen en beweeg je onhandig? Dit zijn signalen waarmee we samen aan de slag gaan.

Klachten

Behandeling

Wij maken samen met jou een plan van aanpak om je fysieke, motorische problemen te lijf te gaan. Belangrijk is dat we dit stap voor stap doen zodat je leert je eigen grenzen te herkennen, nee te durven zeggen en je gedachten een positieve kant op te sturen. Want het gaat erom dat je weer gewoon kunt meedoen, op school, op je werk, tijdens je studie en in je vrije tijd.

Van links naar rechts: Eva Krijbolder, Lieze Hoogveld en Linda Verhoef.

Eva Krijbolder

De afwisseling van de diverse leeftijdsfases waarin kinderen zich ontwikkelen, vind ik boeiend. Iedere fase, van zuigeling tot puber is weer anders. Hier sluit ik met mijn behandelingen zoveel mogelijk op aan. De fantasie en creativiteit van kinderen vind ik erg leuk en maken mijn werk elke dag bijzonder.

Lieze Hoogveld

Ik vind het een uitdaging om het beste uit kinderen te halen. Ik focus hierbij op wat het kind kan. Samen zoeken we een weg om de alertheid van het kind zo goed mogelijk te krijgen, zonder dat het kind het idee heeft dat hij dit voor mij doet. Eigenlijk doet het kind het zelf.

Linda Verhoef

Ik vind het leuk om met kinderen in beweging te zijn. Doelen stellen en daar naar toe te werken met goed resultaat, vind ik fijn. Het contact met kinderen, mee fantaseren in hun belevingswereld heeft veel afwisseling en dynamiek. Mijn grote passie is echt voor dat kind te gaan.