Patiƫnten portal Afspraak maken

Ziektenkostenverzekeraars en Prijslijst

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. In 2023 zijn wij met alle zorgverzekeraars gecontracteerd, behalve met Zorg en Zekerheid.

Declaraties
Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben.

Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk.

Indien dat voor uw verzekeraar geldt, ontvangt u van ons een nota die u aan uw verzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen.

Prijslijst
Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij eigen tarieven in rekening: zie prijslijst.

Waarom deze prijslijst ?
Per 1 februari 2005 is een experiment gestart om de vaste tarieven in de gezondheidszorg te verlaten. Dit experiment is ingezet door de minister van VWS. Het experiment wordt alléén uitgevoerd onder de fysiotherapeuten. Beoogd doel hierbij is de “marktwerking” te stimuleren, met andere woorden meer afstemming tussen prijs en kwaliteit en tevens prijsbeheersing door concurrentiebevordering. Indien het experiment positief wordt beoordeeld overweegt het ministerie om in de toekomst ook bij andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg de tarieven vrij te stellen.

Prijslijst Fysiotherapie de Enk                        01-01-2023

 

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben of patiënten die geen vergoeding krijgen bij hun zorgverzekeraar, brengen wij per 1 januari 2023, de volgende tarieven in rekening:

 

 

Code

Omschrijving

Prijs in €

1000

Zitting fysiotherapie

€ 42,34

1001

Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uithuisbehandeling

€ 54,44

1920

Telefonische zitting

€ 21,74

1002

Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag

€ 48,39

1400

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

€ 67,45

1850

Screening

€ 21,74

1864

Screening en intake en onderzoek fysiotherapie

€ 63,61

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 49,87

1100

Zitting kinderfysiotherapie

€ 52,42

1101

Zitting kinderfysiotherapie inclusief uitbehandeling

€ 64,44

1103

Instructie/overleg ouders van de patiënt

€ 52,42

1105

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 42,34

1200

Zitting manuele therapie

€ 52,34

444

Cranio-sacraal therapie

€ 73,00

1500

Zitting oedeemtherapie

€ 52,34

1501

Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling

€ 64,44

1960

Niet nagekomen afspraak*

€ 31,76

* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen