Patiƫnten portal Afspraak maken

Haptonomie

 

Haptonomie is de wetenschap van de tast, het gevoel en het gevoelsleven in de ruimste zin van het woord. Frans Veldman senior; de grondlegger van de authentieke haptonomie, ontdekte in het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw dat er bepaalde wetmatigheden bestonden in de reactie van de mensen op aanraken. Na analyse en bestudering van de fenomenen vond hij dat dit niet aan het aanraken op zich lag maar aan de kwaliteit van de aanraking. Tevens zocht hij naar wegen om dat wat hij ontdekt had te kunnen overdragen in therapeutische en didactische zin. Hij legde de interrelationele, communicatieve gevoelsfenomenen tussen de mensen vast en noemde het Haptonomie: wetenschap van de affectiviteit.

In onze maatschappij, waarin steeds meer appèl op de effectiviteit en de ratio wordt gedaan, komt de mens steeds verder van zijn gevoel te staan. In hoeverre de mens hier adequaat mee kan omgaan is afhankelijk van zijn innerlijke zekerheid, zijn basiszekerheid.

Behandeling

Via de haptonomische methode, waarbij de aanraking een centrale rol speelt, tracht men de mens tot zelfhulp aan te zetten, zodat hij zichzelf weer als goed ervaart en dat bevestigd weet. De therapeut neemt dus niet de verantwoordelijkheid over.

Medewerkers met deze specialisatie: