Patiƫnten portal Afspraak maken

Meridiaantherapie

 

Meridiaankleurentherapie, die ontwikkeld is door Christel Heidemann. Aan de basis van de Meridiaan- kleurentherapie staat de antroposofie van Rudolf Steiner, een geesteswetenschappelijke mens- en wereldbeschouwing. In de Meridiaankleurentherapie wordt uitgegaan van het antroposofische vierledige mensbeeld

I    Het stoffelijk- (fysiek) lichaam, het enige tastbare lichaam.
II   Het levens (ether) lichaam is verantwoordelijk voor alle levensprocessen.
III  Het ziele(astrale) lichaam, hierin spelen de processen denken, voelen en willen zich af.
IV  Het ‘ik’ dat hierboven staat als sturende kracht op de drie andere lichamen.

Als het levenslichaam uit balans is, beïnvloedt dat alle levensprocessen: het kan ziekten veroorzaken in het stoffelijk lichaam, verstoring geven in de zieleprocessen en in de werkingskracht van het ‘ik’. Vanuit de oude Chinese filosofie is het levenslichaam al bekend. Dit ‘lichaam’ bevat afzonderlijke levensstromen, ook wel meridianen genoemd, waardoor levensenergie stroomt. Er zijn 12 hoofdmeridianen, die onze linker en rechter lichaamshelft in het onderhuids bindweefsel doorstromen.

Deze meridianen staan in verbinding met organen en worden vernoemd naar het orgaan waarmee ze verbonden zijn, bijv. hartmeridiaan. Op elke meridiaan liggen punten die een bijzondere werking hebben op de verdeling van de levensenergie in het lichaam. Als deze meridianen uit balans raken is dit duidelijk met name op de rug waar te nemen als spanningsveranderingen in het onderhuids bindweefsel op een voor elke meridiaan specifieke plaats. Dit beoordelen van de spanning van het onderhuids bindweefsel geeft de belangrijkste informatie in het onderzoek van de Meridiaan- kleurentherapie. 

De relatie tussen de organen en het onderhuids bindweefsel is gelegd met de bindweefselmassage, een onderdeel van de fysiotherapie. Door de punten op de meridianen te beïnvloeden worden de meridianen en daarmee de levensprocessen weer in balans gebracht.

De werking van kleuren 

In de antroposofie wordt geschreven over de werkingskracht van kleur op het levenslichaam. Christel Heidemann ontdekte dat elke meridiaan op zijn eigen kleur reageert. De kleur wordt door middel van kleine stukjes plantaardig geverfde zijde op de meridiaanpunten aangebracht en herstelt de verdeling van de energie in de meridianen en daarmee de ordening van de levensprocessen. Hierdoor krijgt het onderhuids bindweefsel weer de juiste spanning. Ook nu geeft het beoordelen van de huidplooien de belangrijkste informatie. Dit is het essentiële controlemiddel voor een juiste behandeling met Meridiaan- kleuren therapie.

Behandeling 

Na een eerste gesprek en een onderzoek wordt, in samenspraak met de patiënt, de hulpvraag omschreven en het behandeldoel bepaald. Voor de meridiaantherapie is een uitgebreid vraaggesprek nodig. Hiermee ontstaat een overzicht van problemen in heden en verleden. Het onderzoek bestaat uit het testen van de huidspanning van de rug. Hierin weerspiegelt zich het minder goed functioneren van het lichaam. Na het onderzoek volgt de eigenlijke behandeling, die naast massage en bewegingstherapie kan bestaan uit het plaatsen van kleuren. De gekleurde zijde wordt met huidvriendelijke tape op de huid bevestigd. De juistheid van de toegepaste behandeling is voelbaar aan de verandering van de huidspanning. De duur van een behandelserie kan variëren van enkele weken tot enkele maanden, afhankelijk van de bestaansduur en de ernst van de klacht(en). Soms blijft, net als bij andere behandelvormen, een onderhoudsbehandeling nodig.

Door het tasten van de huid kan de therapeut het probleem herkennen en behandelen. De meridiaantherapie beoogt de levensenergetische processen te ordenen zodat het lichaam beter kan functioneren. De meridiaantherapie laat de mens naar lichaam, ziel en geest in zijn waarde, zodat elk individu op zijn eigen, vrije wijze kan reageren op de aangeboden therapie. Juist in het licht van deze veelzijdige mensbenadering is een oorzakelijk gerichte behandeling mogelijk.

Meer informatie over de Meridiaan en kleurentheorie is te vinden op www.meridiaantherpie.nl en www.meridaankleurther.nl.

Medewerkers met deze specialisatie: