Ziektenkostenverzekeraars en Prijslijst

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over. De mogelijkheid bestaat dan dat wij alsnog een overeenkomst met de desbetreffende verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak.

Lijst van ziektekostenverzekeraars

ACHMEA IZZ (ziekenhuiswezen) Salland
AEGON Loyalis (ABP-personeel) Stad Rotterdam
AGIS Menzis SIZ
Allianz Multizorg (CVVMZ) Trias
Amersfoortse Nationale Nederlanden Univé
AMEV Nedasco VGZ
Anderzorg Nederzorg Woudsend
Ardyn NVS Zorg en Zekerheid
CZ OHRA ZRA
Delta Llotd ONVZ
DSW OZ
Fortis OZB
Geové OZF
Goudse (MZG) PNO
IAK Prové
IZA Rijnmond

 

Declaraties
Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben.

Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk.

Indien dat voor uw verzekeraar geldt, ontvangt u van ons een nota die u aan uw verzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen.

Prijslijst
Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij eigen tarieven in rekening: zie prijslijst.

Waarom deze prijslijst ?
Per 1 februari 2005 is een experiment gestart om de vaste tarieven in de gezondheidszorg te verlaten. Dit experiment is ingezet door de minister van VWS. Het experiment wordt alléén uitgevoerd onder de fysiotherapeuten. Beoogd doel hierbij is de “marktwerking” te stimuleren, met andere woorden meer afstemming tussen prijs en kwaliteit en tevens prijsbeheersing door concurrentiebevordering. Indien het experiment positief wordt beoordeeld overweegt het ministerie om in de toekomst ook bij andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg de tarieven vrij te stellen.

Prijslijst Fysiotherapie de Enk                        01-01-2017

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben of patiënten die geen vergoeding krijgen bij hun zorgverzekeraar, brengen wij per 1 januari 2016, de volgende tarieven in rekening:

 

Code Omschrijving Prijs in €
1000 Zitting fysiotherapie € 29,60
1001 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uithuisbehandeling € 41,60
1920 Telefonische zitting € 10,00
1002 Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag € 35,90
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 50,50
1850 Screening € 10,40
1864 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 46,86
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 36,46
1100 Zitting kinderfysiotherapie € 39,95
1101 Zitting kinderfysiotherapie inclusief uitbehandeling € 51,95
1103 Instructie/overleg ouders van de patiënt € 39,95
1105 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 29,90
1200 Zitting manuele therapie € 39,95
1002 Zitting inclusief inrichtingstoeslag € 35,90
1312 Groepsbehandeling voor 3 personen € 20,98
1313 Groepsbehandeling voor 4 personen € 17,77
1314 Groepsbehandeling voor 5 t/m 10 personen € 15,08
444 Cranio-sacraal therapie € 65,00
1500 Zitting oedeemtherapie € 39,95
1501 Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 51,95
1960 Niet nagekomen afspraak*

* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen