Kinderfysiotherapie (geregistreerd in het register van het NVFK)