Craniosacraal therapie

Het ontstaan
Bij toeval ontdekte de Amerikaanse arts John Upledger het craniosacraal ritme tijdens een hersenoperatie, waarbij hij, als assistent, de taak had het hersenvlies op zijn plaats te houden. Tijdens deze operatie nam hij een beweging van dit hersenvlies waar. Deze beweging hangt samen met het vullen en weer leeglopen van de ruimte rond de hersenen door het hersenvocht. Beide fasen duren ongeveer 10 tellen. Dit ritme noemde hij het cranio-sacraalritme en dit is o.a. via de schedel goed voelbaar.
Craniosacraal systeem 
Het gebied waarin je hersenen en je ruggenmerg functioneren is het craniosacraal systeem. Dit gebied is ‘ingepakt’ in vliezen, die een gesloten bindweefselsysteem vormen. Hierbinnen bevindt zich hersen- en ruggenmergvloeistof. Ook in de rest van ons lichaam zit overal bindweefsel, dat als een elastisch web alles met elkaar verbindt. Elke zenuw, elk orgaan, elke spier, elk bloedvat is bekleed met een eigen stukje. Bindweefsel is daarmee een bindende factor in ons lichaam. Het beschermt, steunt en houdt alle onderdelen op hun plaats en verbindt ze met elkaar. Essentieel is dat het bindweefsel kan meebewegen en ‘verglijden’ tijdens al onze bewegingen, zoals lopen, zitten, sporten, werken en zelfs ademen. Daar waar het bindweefsel niet meer voldoende kan meebewegen, ontstaan vroeg of laat problemen.
Allerlei klachten
Allerlei gezondheidsklachten kunnen verstoring van de beweeglijkheid van het bindweefsel veroorzaken, en andersom; van onder meer chronische pijn tot vermoeidheid, depressiviteit en angsten; van huidaandoeningen tot spierproblemen of maag- en darmklachten. Ook ADHD, burn-out, RSI en Whiplash zijn in craniosacraal praktijk veelcoorkomende kwalen. Vaak ook zijn de klachten onduidelijk en zit je gewoon niet lekker in je vel. Of je kracht sijpelt langzaam maar zeker uit je lichaam. Kortom: het ‘verkeer’in je licmaa stagneert. Behandelingen alleen gericht op het lichaam hebben slechts tijdelijk effect, omdat die het probleem te eenzijdig belichten. Terwijl de oorzaak van bijvoorbeeld nekklachten misschien heel ergens anders in je lijf zit, te maken kan hebben met stress, of een emotionele achtergrond.
Craniosacraal therapie
De craniosacraal therapeut bekijkt je lichaam en geest als één geheel, met het bindweefsel als rode draad. Door (de beweging van) dit weefsel van je voeten naar je schedel te volgen, voelt de therapeut waar er ‘opstoppingen’zitten. Met zachte aanrakingen en subtiele, nauwelijks voelbare bewegingen brengt de therapeut het hele bindweefselsysteem- en daarmee het lichaam- weer in balans.
Dit gaat soms gepaard met een emotionele ontlading die te maken kan hebben met een (oud) trauma. Je lichaam krijgt hierdoor groen licht om weer te gaan stromen en dat is direct voelbaar. Vaak heeft de cranio sacraal therapeut maar enkele behandelingen nodig om de motor van het zelfherstellende vermogen weer op gang te brengen.
Het ritme is de leidraad
Het hersenvlies bestaat uit bindweefsel. Dit bindweefsel verpakt eigenlijk alles in het lichaam: organen, botten, spieren, pezen, bloedvaten, ruggemerg ( dit loopt tussen de schedel ( = cranium ) en het heiligbeen ( = sacrum ) etc. De spanning van het bindweefsel is een graadmeter voor de conditie van het lichaam en heeft een goede funktie als er een balans is tussen inspanning ( = belasting ) en ontspanning ( = herstel ). Is de inspanning / belasting te hoog zonder voldoende herstel / o ntspanning, dan reageert het lichaam met een verhoogde bindweefselspanning  Bij een te hoge en te lang durende bindweefselspanning kunnen er overal in het lichaam klachten ontstaan.Het cranio-sacraalritme is overal aan het lichaam, door een daartoe opgeleid therapeut waar te nemen.
Samenhang van Lichaam en geest
Vanaf de jonge jeugd doet ieder mens ervaringen op, zowel positieve als negatieve,die hun weerslag hebben op het bindweefsel: bv. Te langdurige eenzijdige lichamelijke belasting of te lang durende geestelijke spanningen. Wanneer er d.m.v. cranio- sacraaltherapie, via het lichaam, aan ontspanning gewerkt wordt, worden ook vaak emoties “ losgelaten “. Inzicht in deze emoties kan een doorbraak betekenen voor het herstelproces van bv. lichamelijke klachten.
John Upledger heeft dit fenomeen in 1975 ontdekt in Amerika, waarop hij een behandelingsmethode ontwikkelde en therapeuten daartoe opleidde.In 1990 zijn de eerste cursussen in Nederland gestart en inmiddels worden in heel Europa deze cursussen gegeven. In onze praktijk heeft dhr. M. van de Pol (tevens Pediatrie) deze opleiding gevolgd.
Tijd
Om tot goede ontspanning van het bindweefsel te komen, is een behandeling nodig van 1 uur. Dit wordt door bijna alle zorgverzekeraars vergoed in de aanvullende verzekering. De kosten voor een behandeling bedragen: 1 uur craniosacraaltherapie     € 65,- (incl. BTW).
Meer informatie
Voor meer informatie over de achtergronden van craniosacraaltherapie kunt u terecht op de website van Upledger Instituut Nederland.

Medewerkers met deze specialisatie:


Marinus van de Pol