5 – 11 jaar

Schoolkinderen kunnen angstig zijn om te bewegen, moeite hebben met stilzitten of met schrijven, waardoor ze het tempo van de klas niet kunnen bijhouden. Ze zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.

Signalen

Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij vragen als: ‘Mijn kind kan niet meekomen met de gymles, hoe komt dat toch?’ ‘Mijn kind is onhandig en blijft steeds dezelfde fouten maken ‘Mijn kind kan zijn vriendje niet bijhouden met rennen, hij is snel buiten adem. Hoe komt dat?’

Klachten

Behandeling

De behandeling is gericht op het beter motorisch en sociaal functioneren van uw schoolgaande kind. In nauw overleg met zijn omgeving (ouders, school) gaat uw kind oefenen met motorische vaardigheden, waardoor het kind meer zelfvertrouwen ontwikkelt. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport-, spel- en oefenadviezen.