Kinderen behandelen bij Enk

De Enk betekent een hoger gelegen stuk grond met houtwallen eromheen. Kinderen en jongeren komen bij fysiotherapie De Enk om behandeling te krijgen bij problemen op motorisch of orthopedisch gebied. De kinderfysiotherapeuten helpen kinderen om in een rustige omgeving op een hoger plan te komen in het dagelijks functioneren. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal.

Uitgangspunten:

  • Kinderfysiotherapie De Enk werkt samen met andere (kinder) disciplines , zoals logopedie, kindergeneeskunde, onderwijs, jeugdzorg, kinderpsychologie en diĆ«tiek.
  • Alle kinderfysiotherapeuten bij de Enk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNFG

Visie

Wij werken vanuit wetenschappelijk onderbouwde methodieken, waarbij we het kind zien in samenhang met zijn/haar omgeving, zoals ouders, gezinsleden en leerkrachten. Hierbij ligt het accent op de mogelijkheden van het kind en niet op zijn of haar beperkingen. Voor jongeren en pubers gaan we uit van een actieve bijdrage aan de behandeling, gericht op het vergroten van de kwaliteit van het dagelijks functioneren.

kinder-fysio-schommel